Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zawadzie

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zawadzie

42-270 Zawada, poczta Kłomnice ul. Częstochowska 8

e-mail: zawadagim@poczta.onet.pl

Tel.: 34 3281488

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 116699
  • Do końca roku: 22 dni
  • Do wakacji: 200 dni
 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2019-12-09

  Imieniny: Anety, Leokadii

Gabinet logopedyczny

 

Kim jest logopeda?


Logopeda, zwany inaczej terapeutą mowy i języka, to profesjonalista odpowiedzialny za ocenę, terapię zaburzeń mowy i języka oraz profilaktykę. Logopeda to profesjonalista, który zajmuje się terapią:

 • zaburzeń artykulacji,
 • zaburzeń mowy,
 • zaburzeń głosu,
 • zaburzeń języka pisanego (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
 • zaburzeń logicznego myślenia,
 • karmienia i połykania,
 • afazji i innych zaburzeń języka powstałych na podłożu zaburzeń neurologicznych,

a także: 

 • nauczaniem języka dzieci niesłyszących,
 • terapią osób z uszkodzonym słuchem,
 • podtrzymaniem zdolności komunikacji u osób z postępującymi zaburzeniami neurologicznymi związanymi z wiekiem,
 • profilaktyką zaburzeń mowy i wczesnymi badaniami przesiewowymi u dzieci,
 • zwalczaniem analfabetyzmu
W terapii zaburzeń artykulacji nie ma znaczenia, czy dziecko zamienia,

opuszcza czy deformuje dźwięk, bo w każdym przypadku wywołuje się nową

głoskę. Powodzenie w usuwaniu wady wymowy zależy od wielu czynników,

m.in. od:

- stopnia złożoności wady wymowy

- indywidualnych i rozwojowych właściwości dziecka

-od czasu rozpoczęcia postępowania logopedycznego

- regularności zajęć

- doboru metod postępowania

- współpracy rodziców dziecka z logopedą

Rodzicu:

 

-  Jak najczęściej rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Pozwól mu mówić i słuchać.

-   Nie wyprzedzaj intencji dziecka – niech powie, jakie ma potrzeby.

-   Zawsze mów poprawnie, nie spieszczaj i nie zdrabniaj słów.

-   Zawsze cierpliwie odpowiadaj na pytania dziecka.

-   Podawaj do jedzenia pokarmy wymagające gryzienia (są to naturalne ćwiczenia mięśni odpowiedzialnych zaprawidłową wymowę).

-   Zwróć uwagę, czy dziecko nie obgryza paznokci i nie ssie palca (może to doprowadzić do powstania wad zgryzu)

-   Koniecznie dbaj o wyleczenie infekcji górnych dróg oddechowych, szczególnie długich katarów i chrypek.

-   Zwróć uwagę, jak dziecko oddycha (powinno przez nos), odgryza, żuje i przełyka pokarmy ( przy połykaniu język powinien dotykać do wałka dziąsłowego za górnymi zębami, nie może leżeć płasko na dnie jamy ustnej)

-   Zwróć uwagę , czy dziecko dobrze słyszy i nie mówi podniesionym głosem.

-   Wsuwanie języka miedzy zęby (przy wymawianiu głosek s, z, c, dz, t, d, n, l, r) jest wadą w każdym wieku. Z tego się nie wyrasta. Konieczna jest terapia logopedyczna, która przekształci wadliwy sposób artykułowania tych głosek na prawidłowy.

 
Co warto wiedzieć o rozwoju mowy dzieci?

Trzylatek:


- rozumie to, co do niego mówimy i spełnia proste polecenia

- pytany, podaje swoje imię

- próbuje wykonywać codzienne czynności według podanych instrukcji

- wypowiada kilkuwyrazowe zdania, mówi chętnie i dużo

- zadaje pytania nie zawsze jasno sprecyzowane

- powinien wymawiać prawidłowo: wszystkie samogłoski (nosowe ą może brzmieć jak om), spółgłoski p, b, m, f, w, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, ń, k, ch, j, ł.

Głoski sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz mogą być wymawiane jako ś, ź, ć dź,

a głoska r jak l.

Czterolatek:

- rozumie i wykonuje nasze polecenia (zawierające wyrażenia przyimkowe: na, pod, obok, za itp.)

- rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory

- pytany odpowiada, co robi

- odpowiada na pytania (dlaczego?)

- potrafi mówić o teraźniejszości, przyszłości i przeszłości, chociaż czasem myli określenia czasu

- jest zaciekawiony poprawnością językową, choć w jego mowie zdarzają się niepoprawne konstrukcje gramatyczne

- zadaje bardzo dużo pytań (po co?, dlaczego?, jak?)

- powinien wymawiać: s, z, c, dz (twardo, z zamkniętymi zębami), głoski sz, ż, cz, dż mogą być wymawiane jako s, z, c, dz  a głoska r jako l.

Nie powinniśmy zmuszać dziecka do prawidłowej wymowy głoski r, ponieważ aparat mowy nie jest jeszcze na to przygotowany i może dojść do wytworzenia nieprawidłowego dźwięku (np. r tylnojęzykowe).

 

Pięciolatek:

- stosuje wypowiedzi wielozdaniowe, opowiada zdarzenia, opisuje przedmioty i ich zastosowanie, używa różnych przyimków

- uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo - skutkowe

- potrafi wyjaśnić znaczenie słów

- dokonuje korekty mowy, znikają nieprawidłowości gramatyczne

- wymawia sz, ż, cz, dż, r –  ( r  nie powinno już brzmieć jak l lub j

 

Sześciolatek :

- ma opanowane podstawy systemu językowego

- powinien wymawiać prawidłowo wszystkie głoski

 

Artykuły